Kontakt z nami
ZADZWOŃ DO NAS
52 351 83 53

WYŚLIJ DO NAS FAX
52 351 83 53

NAPISZ DO NAS WIADOMOŚĆ
biuro@hustawki.com

Regulamin Programu Osa

 

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

 

I. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację Programu w roku 2018 wynosi 50 mln zł

 

II. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU 

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

1) jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej;

2) stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

III. RODZAJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU I WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych:
1) wariant podstawowy;
2) wariant rozszerzony - stanowiące Otwarte Strefy Aktywności.


Wariant podstawowy obejmuje:
• siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia).

Wariant rozszerzony obejmuje:
• siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia), oraz
• plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem

 

REGULAMIN

Więcej informacji pod adresem: 
https://bip.msit.gov.pl/download/2/8315/Decyzjanr55MSiTz15grudnia2017r.pdf